Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép"

Cập nhật ngày: 29/03/2020 - 17:00

BTNO - Đó là nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19" gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các khối thi đua, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, các Chỉ thị, Công điện, Kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các chỉ đạo của Bộ Y tế, của bộ, ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh trên tinh thần "Chống dịch như chống giặc"; chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đi trước một bước sẵn sàng cho mọi tình huống.

Thực hiện phương châm bình tĩnh, không chủ quan, không hoang mang, không kỳ thị và 3 trước (chủ động phòng chống trước, phát hiện xử lý trước, phương tiện vật tư chuẩn bị trước), 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), 3 sẵn sàng (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả), ngăn chặn kịp thời, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh cả trong tỉnh và từ nơi khác đến.

Tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; khuyến cáo người dân không nên đến các vùng có dịch trong và ngoài nước; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, đoàn viên, hội viên, đội viên và nhân dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, những thông tin gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân lên mạng xã hội.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân cài đặt và sử dụng app "1022 Tây Ninh" để tiếp nhận các thông tin cảnh báo, khuyến nghị của các cơ quan Nhà nước trong tỉnh, trước hết là các thông tin về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đồng thời phản ánh các thông tin để cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; có các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ đề ra các biện pháp hoặc tham mưu UBND tỉnh các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra theo Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Tập trung giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh ở mọi ngành, mọi lĩnh vực; giải quyết sớm các thủ tục cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huy động mọi nguồn vốn xã hội vào sản xuất, kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1560/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025"; chống biểu hiện "trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết công việc chậm", đồng thời biểu dương, khuyến khích và khen thưởng sự năng động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tập trung phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập của khu vực doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, tổ chức lại và phục hồi, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu tư và các nguồn lực phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Thái Thành