Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2010

Cập nhật ngày: 15/10/2010 - 11:02

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả khá tích cực, số hộ nghèo giảm dần theo từng năm, riêng năm 2010 ước giảm 1,85% xuống còn 9,5%, cơ sở hạ tầng, đời sống của người nghèo, vùng nghèo tiếp tục được cải thiện…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao nghĩa cử của các tầng lớp nhân dân ở mọi miền Tổ quốc, của kiều bào ở nước ngoài, của các tổ chức quốc tế đã giúp đỡ nhiệt tình, nhân ái và thiết thực đối với người nghèo. 

Phó Thủ tướng hoan nghênh MTTQ VN trong thời gian qua đã luôn đồng hành với Đảng, Chính phủ, chủ động, tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. 

“Không chỉ 1 ngày vì người nghèo, 1 tháng hay 1 năm vì người nghèo mà phải tính lâu dài hơn để chăm lo hơn nữa cho người nghèo trên cả nước.”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Chủ tịch Uỷ ban trung ương MTTQVN Hà Thị Liên cho biết, thực hiện các nội dung giúp đỡ người nghèo đã đăng ký tại chương trình “Nối vòng tay lớn” cuối năm 2009, 63 tỉnh, thành phố đăng ký ủng hộ với số tiền trên 2.250 tỷ đồng. Đến nay, theo tổng hợp sơ bộ, các địa phương đã vận động được gần 1.500 tỷ đồng, đạt trên 64%.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp, giá trị đăng ký trong chương trình trên 1.200 tỷ đồng và đến nay có 58 đơn vị báo cáo đã thực hiện đăng ký với trên 1.500 tỷ đồng, vượt 16,7% so với tổng đăng ký.

Tổng hợp theo đăng ký tại chương trình “Nối vòng tay lớn” của các khối, đến nay triển khai đạt gần 80%.

Từ nguồn Qũy và sự hỗ trợ của Chính phủ, sự giúp đỡ của cộng đồng và nỗ lực của chính hộ nghèo, hơn 85.400 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đã được xây dựng và sửa chữa.

Hầu hết các tỉnh đều phối hợp vận động “Qũy vì người nghèo” và nguồn lực an sinh xã hội để thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo NQ 30a và Quyết định 67 của Chính phủ.

(Theo chinhphu.vn)