Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp:

Phát hành tờ gấp hỏi – đáp Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người năm 2020

Cập nhật ngày: 14/09/2021 - 08:14

BTNO - Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 8.1.2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch 106/KH-HĐPH ngày 12.1.2021 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn, ngày 13.9, Sở Tư pháp phát hành tờ gấp hỏi – đáp Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020.

Nội dung tờ gấp tập trung vào các quy định về việc chăm sóc người nhiễm HIV; bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV; các đối tượng được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV; việc xét nghiệm HIV bắt buộc, tự nguyện; phòng chống HIV/AIDS tại gia đình; những hành vi bị cấm; chính sách của Nhà nước về phòng chống HIV/AIDS; quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV; trách nhiệm trong phòng chống HIV/AIDS...

Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền tài liệu đến ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và tuyên truyền rộng rãi ra nhân dân bằng hình thức phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) để kịp thời tháo gỡ.

Thiên Di