Phát hiện hơn 4 tỷ đồng vi phạm chế độ chính sách

Cập nhật ngày: 18/07/2012 - 03:25

(BTNO) – Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã thực hiện 3.191 cuộc thanh tra, trong đó, lĩnh vực hành chính là 44 cuộc, chuyên ngành 3.147 cuộc.

Các lĩnh vực thanh tra chủ yếu là quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, ngân sách, giao thông, y tế, tài nguyên… phát hiện số tiền vi phạm chế độ chính sách hơn 4,195 tỷ đồng, đã tiến hành kiểm điểm 3 tập thể, 6 cá nhân; ban hành 114 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; kiến nghị thu hồi hơn 1,967 tỷ đồng, đã thu hồi và nộp ngân sách Nhà nước 1,06 tỷ đồng.

Trong các lĩnh vực thanh tra chủ yếu có quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (ảnh minh hoạ)

Các ngành chức năng cũng đã tiếp 1.751 lượt công dân, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo nhận được là 643 đơn - giảm 17% so cùng kỳ, nội dung chủ yếu là khiếu nại về đất đai. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo cùng cấp giao cho ngành Thanh tra giải quyết là 202 đơn, đã giải quyết 154 đơn - đạt 76,2%, số còn lại đang tiến hành xác minh.

Theo Tỉnh uỷ Tây Ninh, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí rất được quan tâm. Các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác này ở các huyện Gò Dầu, Bến Cầu Tân Biên, Dương Minh Châu và kiểm tra 4 tổ chức cơ sở Đảng và 96 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, phát hiện 31 tổ chức, 79 đảng viên vi phạm, đã xử lý 2 tổ chức, phải thi hành kỷ luật 15 đảng viên.

HY UYÊN