BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cập nhật ngày: 12/01/2012 - 01:11

Sau gần 2 ngày làm việc, ngày 12.1, tại TP HCM, Hội nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 4 đã bế mạc.

Hội nghị đã thống nhất đề nghị của Đoàn Chủ tịch về việc thay thế, bổ sung nhân sự, với 356 ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII và 57 ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài nhận rõ thời cơ và thách thức đối với dân tộc ta hiện nay, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, ‎ý chí tự lực tự cường, nỗ lực cùng Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội; tích cực tham gia phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm: Phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa vai trò của Mặt trận

Toàn dân thiết thực cùng Chính phủ, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả những giải pháp thực hiện mục tiêu ưu tiên năm 2012 là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức khoảng 6% và bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012. Đặc biệt triển khai xây dựng và sớm ban hành cơ chế, chính sách để Mặt trận và các đoàn thể tham gia, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Năm 2012, Mặt trận các cấp cần phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của Mặt trận.

Theo VOV