BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát huy tốt vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân

Cập nhật ngày: 10/02/2012 - 06:57

Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh được tổ chức ngày 10.2.2012. Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông; Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Không, các Ban HĐND tỉnh cùng đại diện HĐND các huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh cho biết, mặc dù năm 2011 là năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ nhưng hoạt động của HĐND tỉnh nói chung và Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh nói riêng vẫn đảm bảo chương trình, kế hoạch đã đề ra, thể hiện tính chủ động, tích cực và hiệu quả trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường trực HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong quá trình tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đã bầu được những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thành công các kỳ họp trong năm 2011, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, củng cố bộ máy chính quyền và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã có tác động tích cực, góp phần làm chuyển biến nhiều mặt của đời sống kinh tế- xã hội. Ngoài những nội dung theo chương trình giám sát năm 2011, Thường trực HĐND và các Ban HĐND còn tổ chức một số nội dung giám sát, khảo sát về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Thông qua đó, HĐND đã giúp UBND và các sở, ngành trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế- xã hội tốt hơn.

Chủ tịch HĐND tỉnh (giữa) ký kết quy chế phối hợp với Chủ tịch UBND tỉnh (trái) và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh (phải)

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh thì hoạt động HĐND vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như hoạt động giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của tình hình hiện nay; giám sát ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa được quan tâm đúng mức; kết quả giám sát giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn ít. Việc triển khai chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2011 chưa đạt so với yêu cầu kế hoạch đề ra. Công tác tiếp xúc cử tri còn một số hạn chế như: một số đại biểu chưa tham gia thường xuyên, số lượng cử tri tham gia một số điểm tiếp xúc chưa đạt yêu cầu, tình trạng cử tri đại diện còn phổ biến, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của một số cơ quan chức năng còn chậm… Tại hội nghị, đại diện HĐND các huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Tân Châu và đại diện các Ban HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận chung quanh các vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động ở các lĩnh vực: tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát, điều hành kỳ họp, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông đánh giá hoạt động của HĐND các cấp năm 2011 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thể hiện và phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương. Không khí thảo luận tại 3 kỳ họp trong năm 2011 rất cởi mở, thẳng thắn, dân chủ và đã quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để tiếp tục phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND theo sát định hướng và những vấn đề cử tri quan tâm. Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cũng được nâng lên đáng kể… Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà HĐND các cấp đã đạt được trong năm 2011.

Tại hội nghị tổng kết, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp công tác năm 2012 với Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

S.T