Phát triển công dân số tương ứng, hài hoà với chuyển đổi số 

Cập nhật ngày: 02/12/2021 - 11:11

BTNO - Chiều 30.11, Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp trực tuyến đầu tiên sau khi được thành lập với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp đầu tiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc kiện toàn và đổi tên Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó, có nội dung rất quan trọng là thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng 3 trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Thủ tướng đề nghị, tới đây, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, kiện toàn tổ chức của các cấp thông suốt từ trung ương đến cơ sở; xác định trọng tâm, trọng điểm để làm cho hiệu quả, làm việc nào dứt việc ấy. Chuyển đổi số phải phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

“Bộ, ngành, địa phương nào chưa kiện toàn, tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động cho nề nếp, có hiệu quả, có đánh giá sơ kết, đề xuất để đây thực sự là một trong những đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước” - Thủ tướng yêu cầu.

Các bộ, ngành, địa phương tham gia thảo luận về cách thức thực hiện với các bước đi cụ thể nhằm tạo ra đột phá, có sức lan toả lớn. Đến nay, nhiều bộ, ban, ngành và địa phương đã có những bước đi tích cực trong chuyển đổi số.

Điển hình là Bộ Công an với Hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư; ngành Ngân hàng với việc đẩy mạnh các hoạt động thanh toán điện tử; hay như thành phố Đà Nẵng với các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19…

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhiều doanh nghiệp.

Đồng thời, có đầu tư thích đáng nhằm hoàn thiện thể chế, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị hợp lý, hiệu quả hơn; song song đó cần thúc đẩy hợp tác công-tư, với việc đầu tư công dẫn dắt cho đầu tư tư, kích hoạt, tạo động lực cho chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chuyển đổi số; kết nối công nghệ với cải cách hành chính, phát triển phải có kế thừa và đổi mới, sáng tạo…; phải có chương trình phát triển công dân số tương ứng, hài hoà với các trụ cột chính phủ số, kinh tế số và xã hội số để chuyển đổi số thành công.

Theo Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24.9.2021 của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được kiện toàn và đổi tên thành Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số nhằm tạo ra những đột phá về chuyển đổi số trong thời gian tới. Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử có 16 thành viên. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Chủ tịch Uỷ ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng là Phó Chủ tịch Uỷ ban.

BOX: Theo công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số (Chỉ số DTI) cấp tỉnh năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện, thành phố Đà Nẵng dẫn đầu, tỉnh Ninh Thuận xếp cuối bảng. Tây Ninh xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm 3 (Chỉ số DTI cấp tỉnh chia làm 4 nhóm).

C.T