“Phát triển dân tộc và miền núi với tốc độ cao hơn”

Cập nhật ngày: 12/05/2010 - 09:54
HTML clipboard

Hơn 1.700 đại biểu của 54 dân tộc anh em đã về dự đại hội

Tới dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất các dân tộc thiểu số Việt Nam sáng 12.5 có Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng…

Báo cáo Chính trị tại Đại hội do Chủ nhiệm UB Dân tộc và Miền núi, Giàng Seo Phử trình bày nhấn mạnh, trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc đã có những chuyển biến quan trọng.

Thực hiện các chính sách dân tộc, chương trình, dự án phát triển KT - XH, nhất là chương trình phát triển KT - XH các các xã đặc biệt khó khăn miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi.

Các địa phương vùng dân tộc đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt. Hàng năm số hộ nghèo giảm 4 - 5%/năm.

Về giáo dục, đã hoàn thành xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, đang tiến tới hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Về y tế, người nghèo được cấp bảo hiểm y tế, các xã có trạm y tế và cán bộ y tế cơ sở. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đã giảm xuống dưới 25%...

Văn hoá các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn, phát huy. Đời sống văn hoá, tinh thần của đồng bào được cải thiện rõ rệt, trong đó 80% hộ được xem truyền hình, 90% hộ gia đình đã được nghe đài phát thanh, 100% số xã có điểm bưu điện văn hoá xã.

“Chúng ta khẳng định, có được thành quả hôm nay là nhờ sự hy sinh, đóng góp to lớn của đồng bào cả nước, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số”, ông Phử nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu tại đại hội, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân cả nước, đặc biệt là những cố gắng lớn lao của đồng bào các dân tộc thiểu số đã cùng lòng, chung sức từng bước làm “thay da đổi thịt” vùng dân tộc và miền núi.

Nhấn mạnh những thành tựu của 25 năm đổi mới, nhưng Tổng bí thư cũng cho rằng, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình phức tạp, việc xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc còn bất cập, nguồn lực đầu tư hạn chế nên vùng dân tộc và miền núi vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tổng bí thư thay mặt Trung ương Đảng tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: "Cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển"

Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo, tái nghèo trong đồng bào còn cao. Kết cấu hạ tầng KT - XH vùng đồng bào dân tộc ở nhiều nơi còn thấp kém… Trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hoá và các tiến bộ xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương còn thấp.

Năng lực, trình độ của cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số ở một số địa phương còn yếu. Nhiều vấn đề bức xúc chậm được phát hiện, giải quyết…

Từ những thành tựu, ưu điểm cũng như khuyết điểm và yếu kém của thực tiễn, Tổng bí thư nhấn mạnh: “Quyết tâm chung của chúng ta là phát huy thuận lợi, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, tập trung đẩy mạnh phát triển vùng dân tộc và miền núi với tốc độ cao hơn, nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các vùng miền”.

Tổng bí thư mong các đại biểu Đại hội sẽ phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm cao để đi đến những quyết định đúng đắn về phương hướng và mục tiêu, vừa thể hiện được tinh thần tích cực, chủ động, vừa thiết thực và có tính khả thi…

Tổng bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể, nhân dân cả nước thực hiện, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách nhằm tập trung xây dựng vùng dân tộc và miền núi phát triển nhanh về kinh tế, văn hoá, xã hội, vững mạnh về an ninh quốc phòng… xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng.

K.D (st)