BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị

Cập nhật ngày: 26/01/2010 - 05:07

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2009.

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2009, do Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức vào sáng 22.1.2010. Đến dự có các đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Giảm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành có liên quan; Thường trực các huyện, thị uỷ và Đảng uỷ trực thuộc.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh uỷ, năm 2009 mặc dù bị ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế toàn cầu, nhưng nhìn chung kinh tế của tỉnh vẫn duy trì và phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội-từ thiện, nhất là việc vận động “Quỹ vì người nghèo”, xây tặng nhà “đại đoàn kết” đạt kết quả tốt. Trong năm 2009, toàn tỉnh đã đóng góp cho “Quỹ vì người nghèo” được 12,133 tỷ đồng, đạt 164% so với kế hoạch năm và đã xây tặng được 816 căn nhà “đại đoàn kết”, đạt 118% kế hoạch. Nhân dân đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai trên 3 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã có 3 xã, thị trấn được công nhận danh hiệu “Xã Văn hoá”; 383 ấp, khu phố văn hoá (đạt tỷ lệ 77%). Các chương trình dự án giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; liên tịch với các ngân hàng cho vay vốn sản xuất kinh doanh được mở rộng. Các gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn, đồng bào vùng sâu, bà con dân tộc thiểu số được chăm lo cả về vật chất và tinh thần. Tình hình an ninh chính trị trong nội địa và trên tuyến biên giới ổn định.

Chính quyền các cấp phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể triển khai các nội dung “Năm dân vận của chính quyền” đạt kết quả tốt, đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức đối với công tác dân vận trong hệ thống chính quyền. Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng tập trung cho cơ sở, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân; quan tâm nhiều hơn công tác tôn giáo, dân tộc; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; tập trung xây dựng mô hình mới; nhân rộng cách làm hay.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở được gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giúp cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thực hiện tốt hơn việc quản lý và công khai; nội bộ đoàn kết, người lao động phấn khởi, an tâm làm việc. Mối quan hệ giữa cấp uỷ, lãnh đạo, các đoàn thể ngày càng gắn bó hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà hệ thống dân vận đã đạt được trong năm qua, cũng như chỉ rõ những mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về việc thực hiện QCDC, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng, hoạt động này có nơi vẫn còn mang tính hình thức, kết quả chưa nhiều. Đồng chí Võ Văn Phuông lưu ý là công tác dân vận phải góp phần vào việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc nẩy sinh, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển gắn với đảm bảo công bằng, an sinh xã hội. Đặc biệt trong năm 2010, công tác dân vận phải tập trung tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã công bố quyết định và trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2009.

D.H