Phát triển y học cổ truyền trong điều kiện hiện đại

Cập nhật ngày: 06/05/2011 - 02:33

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cần tháo gỡ cơ chế chính sách còn vướng mắc, cơ cấu cạnh tranh và cơ cấu phối hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, triết lý phát triển y học cổ truyền trong điều kiện nền y tế hiện đại.

Ngày 5.5, phát biểu tại hội nghị tổng kết Chính sách quốc gia về y dược cổ truyền 2003-2010, triển khai kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và tạo mọi điều kiện để nền y học cổ truyền Việt Nam phát triển xứng đáng với tiềm năng và nhiệm vụ.

Có thể nó, chưa bao giờ hệ thống văn bản pháp lý, chính sách của Chính phủ về y học cổ truyền lại đầy đủ như hiện nay. Từ năm 2003, đã có hàng loạt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định... về y học cổ truyền. Gần đây nhất, tháng 10.2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020.

Từ năm 2003 đến năm 2010, số giường dành cho y học cổ truyền trên cả nước đã tăng 2,5 lần, số lượng các cơ sở khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền cả công lập và dân lập đã phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Các cơ sở vật chất, trang thiết bị y học cổ truyền đã từng bước được hiện đại hóa. Bên cạnh đó công tác đào tạo chuyên ngành trung cấp, đại học và sau đại học về y học cổ truyền đã ngày một phát triển, nguồn nhân lực dành cho y tế về y học cổ truyền đã tăng 1,9% so với năm 2003...

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra các chỉ tiêu về y học cổ truyền chưa đạt được trong giai đoạn 2003-2010 cần phân tích rõ, trong đó có nhóm chỉ tiêu liên quan đến hoàn thiện hệ thống quản lý hiện nay (13 tỉnh, thành phố chưa có chương trình y học cổ truyền, chưa có bệnh viện y học cổ truyền); tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ sử dụng y học cổ truyền ở các cơ sở y tế mục tiêu là 30% nhưng trên thực tế chỉ đạt 10%...

Theo Phó Thủ tướng, cần tăng cường thông tin cho người dân về y học cổ truyền, nhất là các bệnh viện có chất lượng cao cũng như rà soát lại công tác quảng cáo y học cổ truyền; cần nghiên cứu đưa ra chuỗi thương hiệu y học cổ truyền...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nêu rõ giai đoạn tới, Bộ Y tế triển khai có hiệu quả các giải pháp trong kế hoạch hành động của Chính phủ để đến năm 2020 đạt được các mục tiêu trong kế hoạch đã đề ra.

Bộ sẽ đổi mới và hoàn thiện hệ thống tổ chức, cơ chế điều hành trong lĩnh vực y học cổ truyền; đẩy mạnh nghiên cứu khoa cơ bản và nghiên cứu ứng dụng đưa nền y học cổ truyền sớm đạt được trình độ khu vực và quốc tế.

Ngành y tế cũng đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh và kế thừa những bài thuốc hay, cây thuốc quý và phương pháp phòng chữa bệnh bằng y học cổ truyền trên nguyên tắc hiệu quả, an toàn và tiện ích cho mọi người.

(Theo TTXVN/Vietnam+)