BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục

Cập nhật ngày: 17/09/2014 - 02:09

Theo đó, danh sách Ủy viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đạo tạo bao gồm ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Lê Văn Học, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và một lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổng Thư ký là 1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm nhiệm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/9/2014./.

Theo TTXVN