Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền 

Cập nhật ngày: 04/03/2021 - 17:33

BTNO - Chiều 3.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp thứ 3. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Võ Đức Trong, Nguyễn Văn Hợp và Dương Văn Thắng chủ trì phiên họp.

Bà Nguyễn Đài Thy – Giám đốc Sở Nội vụ thông qua Tờ trình về việc thành lập các Ban bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Nội vụ công bố Nghị quyết 21 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về công bố đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Số lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là 52 đại biểu và có 16 đơn vị bầu cử. Cụ thể, thị xã Hòa Thành có đơn vị bầu cử số 1 (các phường: Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Trung và xã Long Thành Nam), đơn vị bầu cử số 2 (gồm phường Long Thành Bắc và các xã Trường Hòa, Trường Đông, Trường Tây). Bến Cầu có đơn vị bầu cử số 3 gồm tất cả các xã và thị trấn Bến Cầu. Thị xã Trảng Bàng có đơn vị bầu cử số 4 (các phường: An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình, Lộc Hưng và xã Hưng Thuận, xã Đôn Thuận) và đơn vị bầu cử số 5 (các phường: An Hòa, Trảng Bàng và xã Phước Bình, xã Phước Chỉ).

Huyện Gò Dầu có đơn vị bầu cử số 6 (các xã: Cẩm Giang, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Phước Thạnh) và đơn vị bầu cử số 7 (thị trấn Gò Dầu và các xã: Thanh Phước, Phước Đông, Bàu Đồn). Châu Thành có đơn vị bầu cử số 8 (thị trấn Châu Thành và các xã: Thanh Điền, Ninh Điền, An Bình, Thái Bình, Trí Bình, Long Vĩnh) và đơn vị bầu cử số 9 (các xã: Đồng Khởi, Hảo Đước, An Cơ, Phước Vinh, Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới).

Quang cảnh hội nghị

Huyện Dương Minh Châu có đơn vị bầu cử số 10 (thị trấn Dương Minh Châu và các xã: Suối Đá, Phan, Bàu Năng, Chà Là) và đơn vị bầu cử số 11 (các xã: Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh). Tân Châu có đơn vị bầu cử số 12 (thị trấn Tân Châu và các xã: Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, Tân Hiệp, Tân Hội) và đơn vị bầu cử số 13 (các xã Tân Đông, Tân Hà, Tân Hòa, Suối Ngô, Suối Dây, Tân Thành). Thành phố Tây Ninhcó đơn vị bầu cử số 14 (phường Ninh Thạnh, phường 3, phường IV và phường Hiệp Ninh) và đơn vị bầu cử số 15 (các xã: Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh và phường 1, phường 2, phường Ninh Sơn) và huyện Tân Biên có đơn vị bầu cử số 16 gồm tất cả các xã và thị trấn Tân Biên.

Về số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội dự kiến có 2 đơn vị, tỉnh đang chờ Ban Thường vụ Quốc hội công bố Nghị quyết, sau đó sẽ thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội. 

Sở Nội vụ cũng thông qua Tờ trình về việc thành lập các Ban bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Sở Nội vụ dự thảo 16 Quyết định thành lập 16 Ban bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Tây Ninh. Nhân sự của các Ban, được đề xuất theo nguyên tắc: Trưởng ban là thành viên Uỷ ban Bầu cử tỉnh nhưng không ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Trưởng Ban là đại diện lãnh đạo của địa phương do địa phương giới thiệu; thành viên là cán bộ, công chức, viên chức do địa phương giới thiệu. Số lượng của mỗi Ban dự kiến từ 11 đến 13 người.

Phiên họp cũng cho ý kiến về Tờ trình của Tiểu ban cử tri và xét khiếu nại tố cáo về việc phối hợp, rà soát danh sách cử tri; phân công các ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh xây dựng kế hoạch đón tiếp các đoàn giám sát của Trung ương; việc thay đổi thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh và Tổ trưởng Tổ Thư ký, Ủy ban Bầu cử tỉnh do chuyển công tác. 

Các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tiến độ triển khai các công việc được giao; Chủ tịch Ủy ban Bầu cử các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử tại địa phương. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Văn Cường kiến nghị mua sắm vật tư y tế cho công tác bầu cử

Riêng về công tác phòng, chống dịch trong bầu cử, ông Nguyễn Văn Cường- Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho biết, hiện nay đã xây dựng các phương án tổ chức bầu cử nếu xảy ra dịch bệnh. Ngoài ra, ông Cường còn có ý kiến về việc mua sắm các vật tư phòng, chống dịch Covid-19 cho bầu cử như khẩu trang, nước sát khuẩn, hóa chất xử lý tại các điểm bầu cử trước ngày diễn ra bầu cử; việc trang bị máy khử khuẩn đối với các phiếu cử tri được bầu tại các điểm cách ly, hoặc khu vực phong tỏa khi có dịch.

Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, phòng chống dịch là phải chủ động, có phương án cụ thể. Do đó, ngành Y tế phải dự phòng trong điều kiện dịch bệnh xảy ra theo chiều hướng xấu, chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng công tác phòng, chống dịch. Ngành Y tế phải đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch chung của cả tỉnh, trong đó có công tác tổ chức bầu cử. 

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh, việc tuyên truyền công tác bầu cử hiện nay phải đến được với người dân, đến từng tổ dân cư tự quản, để nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong bầu cử cũng như trách nhiệm của người dân trong lựa chọn đại biểu.

Do đó, Tiểu ban Tuyên truyền và Sở Nội vụ phải chọn lọc những tài liệu cần thiết, đơn giản, dễ hiểu in ra và phân bổ đến các Tổ dân cư tự quản theo từng giai đoạn. Việc tuyên truyền phải thực hiện sớm, từng bước để người dân theo dõi, nắm bắt. Công tác chuẩn bị tài liệu và con dấu phải được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch thực hiện, tránh sai sót. 

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc kết luận phiên họp

Ông Nguyễn Thanh Ngọc cũng lưu ý, các địa phương phối hợp với công an rà soát, lập danh sách cử tri đúng tiến độ, chính xác; đặc biệt là kiểm tra kỹ số lượng cử tri tại mỗi đơn vị bầu cử, bảo đảm đúng theo quy định. Chế độ báo cáo thực hiện định kỳ mỗi tuần; đối với trường hợp đột xuất, Ủy ban bầu cử địa phương phải báo ngay cho Ban Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh nắm. Khi lựa chọn cán bộ cơ cấu vào Ban bầu cử, các địa phương phải chọn lựa những người có kinh nghiệm, có uy tín, thật sự tiêu biểu, tránh việc chọn cho đủ số lượng. 

N.D