BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh: Xem xét các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 16/11/2011 - 10:13

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu chủ trì phiên họp.

(BTNO) – Trong hai ngày 16 và 17.11.2011, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ cùng các Phó Chủ tịch chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11.2011 nhằm thông qua 10 nội dung quan trọng chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh sắp tới đây.

Trong phiên họp sáng 16.11, các thành viên UBND tỉnh đã xem xét thông qua Tờ trình của Sở Tài chính về việc điều chỉnh mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh gồm mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trông, giữ xe và tỷ lệ thu phí trước bạ đối với xe ô-tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh điều chỉnh nâng mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe cơ giới 3 bánh vào ban ngày và ban đêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được quy định tại Quyết định số 1211/2004/QĐ-UB ngày 20.8.2004. Ngoài ra, trên cơ sở đề nghị của Cục Thuế Tây Ninh, Sở Tài chính đề xuất tỷ lệ thu phí trước bạ đối với ô-tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả tài xế) trên địa bàn tỉnh là 10%.

Cũng tại phiên họp, Sở Tài chính có Tờ trình UBND tỉnh về việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển năm 2011 với số tiền 40 tỷ đồng từ nguồn trung ương xử lý hụt thu của Công ty TNHH một thành viên cao su được trừ vào nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2011 dành để cải cách tiền lương. Đại diện Sở Tài chính cho biết, hiện vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển là 170 tỷ đồng, việc bổ sung nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Khi xem xét thông qua Tờ trình của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ nhấn mạnh yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2011, đặc biệt là vấn đề nợ xấu để các đại biểu HĐND tham khảo.

Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Văn Phong phát biểu đóng góp ý kiến về tỷ lệ thu phí trước bạ đối với ô-tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.

Ngoài ra, Sở Tài chính còn có Tờ trình phương án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, xã của của huyện Dương Minh Châu.

Cũng trong phiên họp thường kỳ tháng 11.2011, UBND tỉnh xem xét, thảo luận nội dung quan trọng nhất của phiên họp là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản năm 2011 và kế hoạch năm 2012 do Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Tài chính trình.

Đ. Hoàng Thái