BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phiên họp thường kỳ tháng 11.2010 của UBND tỉnh: Xem xét thông qua 7 nội dung quan trọng

Cập nhật ngày: 23/11/2010 - 05:54

Phiên họp sáng 22.11 do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt (trái) chủ trì.

(BTNO) – Trong hai ngày 22 và 23.11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11.2010 nhằm thông qua 7 nội dung quan trọng.

Các đại biểu tham dự tập trung đánh giá và đóng góp ý kiến để thông qua các nội dung do Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Thanh tra tỉnh trình phiên họp.

Theo đó, Sở KH-ĐT và Sở Tài chính trình Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Ngân sách Nhà nước, Xây dựng cơ bản năm 2010 và định hướng kế hoạch năm 2011. Sở Tài chính trình Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2011 – 2015; Báo cáo phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2011; Tờ trình về đề án thu học phí mới từ học kỳ 2 năm học 2010 – 2010 đến năm học 2014 – 2015; Tờ trình về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cũng tại phiên họp, Bộ CHQS tỉnh trình chế độ, chính sách đối với dân quân, tự vệ; Thanh tra tỉnh trình báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước đó, trong hai ngày 16 và 17.11, UBND tỉnh cũng đã tổ chức phiên họp thông qua 5 nội dung quan trọng trình kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh, gồm: Quyết định về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2011 (do Sở Tài nguyên - Môi trường trình); Tờ trình về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011- 2015 (do Sở Kế hoạch - Đầu tư trình); Phương án xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 (do Sở Tài chính trình); Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011- 2015 (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trình); Báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức hành chính, sự nghiệp năm 2010 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2011 (do Sở Nội vụ trình).

Giám đốc Sở KH- ĐT Huỳnh Văn Quang báo cáo nội dung trình phiên họp UBND tỉnh.

Thông tin từ HĐND tỉnh cho biết, kỳ họp thứ 22 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 7 – 10.12.2010.

Đ. Hoàng Thái