BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phiên họp trù bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII

Cập nhật ngày: 20/07/2011 - 09:32

Chiều 20.7, Quốc hội khoá XIII họp trù bị, chuẩn bị cho phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất sáng 21/7. Chủ tịch Quốc hội khoá XII Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.  

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII chúc mừng 500 đại biểu đã được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khoá XIII.

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, an toàn tiết kiệm, bầu đủ một lần số đại biểu Quốc hội. Đây là một thắng lợi quan trọng, nhất là sau khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mỗi đại biểu Quốc hội sẽ kế thừa và phát huy tốt những kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội các khoá trước, tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới hơn nữa góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng với niềm tin của cử tri, là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Cầu Giấy (Hà Nội) trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ: Đất nước ta sau hơn 25 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những đọng góp tích cực của Quốc hội. Quốc hội ta hoạt động ngày càng dân chủ, thực chất hơn, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng, trong nhiệm kỳ khoá XIII, Quốc hội sẽ tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới quy trình lập pháp, hoàn thiện pháp luật về giám sát tối cao, đổi mới nội dung, phương thức giám sát; quyết định những vấn đề quan trọng thể hiện tầm nhìn; tiếp tục mở rộng đối ngoại phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Diễn ra trong vòng 14 ngày rưỡi nhưng kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó có nội dung bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao bộ máy Nhà nuớc. Quốc hội cũng sẽ thảo luận, cho chủ trương, phương hướng về việc bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nghe báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp cho 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chính vì vậy, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mỗi đại biểu Quốc hội phát huy cao tinh thần trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, đóng góp tích cực để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII thành công tốt đẹp, tạo khí thế mới, niềm tin mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Cũng tại phiên họp trù bị, các đại biểu Quốc hội đã nghe Đoàn thư ký kỳ họp báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp, thống nhất thông qua chương trình kỳ họp.

Sáng 21.7, các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII được bắt đầu lúc 8h30’.

(Theo VOV)