BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1.2014: Xem xét danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2014

Cập nhật ngày: 06/01/2014 - 05:18

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2014 tại phiên họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2013, danh mục chuẩn bị đầu tư có tổng cộng 115 dự án (trong đó có 68 dự án chuyển tiếp và 47 dự án mới). Qua triển khai thực hiện, đến nay đã có 46 dự án có quyết định phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.884,208 tỷ đồng, còn lại 69 dự án (trong đó 46 dự án chuyển tiếp qua năm 2014 và 23 dự án đề nghị dừng thực hiện).

Căn cứ kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2014 - 2015, danh mục các dự án đầu tư các năm 2014, 2015 cơ bản đã được chuẩn bị đầu tư, đáp ứng nhu cầu đầu tư trong 2 năm tới. Hiện tại còn 67 dự án đã có quyết định phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn thực hiện với tổng mức đầu tư trên 2.292,78 tỷ đồng.

Qua ý kiến thảo luận, góp ý của các sở, ngành tại phiên họp, về cơ bản UBND tỉnh thống nhất với danh mục mà Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, đồng thời yêu cầu Sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa như: bổ sung thêm một số dự án, công trình là những tuyến đường đã xuống cấp, gây bức xúc từ lâu vào danh mục dự án chuẩn bị đầu tư; tiếp tục chuẩn bị đầu tư các hạng mục duy tu, sửa chữa các công trình đã xây dựng tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát; giữ lại dự án xây dựng Trung tâm giáo dục thường xuyên Thị xã trong danh mục chuẩn bị đầu tư chuyển tiếp… UBND tỉnh chỉ đạo trong năm 2014, các sở, ngành cần tập trung vào các công trình trọng điểm, cần có sự cân bằng giữa dự án và kinh phí đầu tư.

Về nội dung cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh thuộc Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh, Sở Tài chính trình UBND tỉnh phương án cổ phần hoá theo hình thức bán 100% cho các nhà đầu tư. Hiện nay, việc xuất khẩu gạo của Công ty gặp nhiều khó khăn do Công ty không phải là thành viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam nên không có hạn ngạch (quota) xuất khẩu gạo, từ đó Công ty chỉ bán nội địa và xuất khẩu gạo cho Trung Quốc qua đường tiểu ngạch.

Qua nội dung trình bày của Sở Tài chính và ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đại diện lãnh đạo Công ty Mía đường Tây Ninh, UBND tỉnh đã thống nhất với phương án trên.

Thuý Hằng