baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Trọng: Chất lượng hoạt động của đại biểu có vai trò quyết định đối với hoạt động của HĐND

Cập nhật ngày: 10/05/2011 - 03:49

HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VII nhiệm kỳ 2004-2011 vừa mới kết thúc. Qua 7 năm hoạt động trong nhiệm kỳ 2004-2011, HĐND tỉnh đã phát huy tích cực vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất tại địa phương và có nhiều cống hiến đối với sự phát triển kinh tế- xã hội trong tỉnh. Hiện nay cử tri toàn tỉnh đang chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ 2011-2016. Để cử tri cả tỉnh hiểu rõ hơn về hoạt động nhiệm kỳ qua và những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, phóng viên Báo Tây Ninh đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Trọng (ảnh)- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII.

* PV: Thưa ông nhiệm kỳ hoạt động HĐND tỉnh khoá VII vừa qua diễn ra khá dài- từ năm 2004 đến 2011. Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND tỉnh khoá VIII sắp tới, xin ông cho biết kết thúc nhiệm kỳ, HĐND tỉnh khoá VII đã đạt được những thành tựu như thế nào?

- Ông Lê Minh Trọng: Nhiệm kỳ của HĐND tỉnh, số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đảm bảo theo quy định. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đại biểu tiếp tục được nâng lên nên tạo nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận, nắm bắt thông tin, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Chính vì thế mà việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua đạt nhiều thành tựu đáng kể.

Cụ thể về chức năng, trong cả nhiệm kỳ HĐND tỉnh đã quyết định thông qua 207 nghị quyết quan trọng- trong đó có 146 nghị quyết liên quan lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội, an ninh quốc phòng và thi hành pháp luật ở địa phương và 61 nghị quyết có liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân và Toà án nhân dân. Nhìn chung, nghị quyết của HĐND tỉnh đã kịp thời cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ bản đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Về chức năng giám sát, nhiệm kỳ qua HĐND tỉnh đã thực hiện khá tốt việc giám sát tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp. Tại các kỳ họp, HĐND thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân… và thông qua hoạt động chất vấn- trả lời chất vấn tại kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có tất cả là 224 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND được gửi đến UBND tỉnh và các ngành chức năng và hầu hết được trả lời tại kỳ họp hoặc bằng văn bản. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cùng các Ban HĐND tỉnh tổ chức 149 cuộc giám sát theo chuyên đề giữa hai kỳ họp, trong đó có 53 cuộc thuộc lĩnh vực kinh tế- ngân sách, 46 cuộc thuộc lĩnh vực văn hoá- xã hội, 50 cuộc thuộc lĩnh vực pháp chế. Cũng qua giám sát, có tất cả 893 ý kiến kiến nghị gửi đến các cấp, các ngành có liên quan xem xét giải quyết.

Trong nhiệm kỳ 2004-2011, HĐND tỉnh đã tổ chức 22 kỳ họp- trong đó có 14 kỳ họp thường lệ, 6 kỳ họp bất thường và 2 kỳ họp chuyên đề. Nhìn chung, tất cả các kỳ họp đều có chất lượng khá cao do các bước chuẩn bị và tiến hành đều đảm bảo thực hiện đúng theo quy định. Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia kỳ họp đảm bảo về số lượng và mỗi kỳ họp có đến 70-80% số đại biểu tham gia phát biểu ý kiến. Riêng hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo quy trình, nội dung và thời gian đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND phối hợp UBND và UBMTTQVN tổ chức 27 đợt tiếp xúc cử tri, qua đó ghi nhận được hơn 1.600 ý kiến phản ánh thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và Trung ương giải quyết. Các ý kiến cử tri được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đạt trên 85%...

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, HĐND tỉnh từng bước được kiện toàn về tổ chức, đổi mới về phương thức hoạt động, phát huy vai trò là cơ quan đại diện ý chí, nguyên vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 vẫn còn một số khó khăn hạn chế. Cụ thể như: việc thực hiện chức năng quyết định của HĐND có lúc chưa đầy đủ, kịp thời và một số nghị quyết hiệu quả đạt được còn thấp; hoạt động chất vấn- trả lời chất vấn có nội dung thiếu tầm chiến lược; hoạt động giám sát có đợt chất lượng chưa thật cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; hoạt động tiếp xúc cử tri tuy có chuyển biến tích cực nhưng có lúc hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được hết kỳ vọng của đông đảo cử tri.

*PV: Trên cương vị là Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII, theo ông, làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND hơn nữa trong nhiệm kỳ tới?

- Ông Lê Minh Trọng: Theo tôi, muốn nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cao hơn nữa thì phải tập trung đồng thời cả 3 yếu tố. Trước tiên là phải nâng cao trình độ, năng lực của người đại biểu HĐND. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng vì chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND sẽ quyết định đến chất lượng hoạt động của HĐND. Vì vậy, người đại biểu HĐND phải là người trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, phấn đấu vì sự nghiệp “công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, mạnh dạn đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu; có trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND. Yếu tố thứ hai là phải tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND- đặc biệt là nâng cao chất lượng Nghị quyết HĐND bằng cách tăng cường công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, tài liệu kỳ họp được gửi đúng thời gian quy định để đảm bảo thời gian cho các đại biểu nghiên cứu, xem xét và quyết định, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quy trình thẩm tra của các Ban HĐND. Và yếu tố quan trọng nữa là tăng cường công việc tiếp xúc cử tri. Ngoài việc tổ chức cho các đại biểu thường xuyên gặp gỡ cử tri, còn phải cải tiến công tác tiếp xúc cử tri sao cho người đại biểu ghi nhận được đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri để giải quyết kịp thời và hiệu quả nhất.

*PV: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với Báo Tây Ninh để chuyển tải lại cho cử tri trong tỉnh am tường hoạt động HĐND trong nhiệm kỳ qua, để qua đó cử tri có quyết định chính xác nhất trong việc bầu cử người đại biểu trong nhiệm kỳ tới.

Sơn Trần (Thực hiện)