BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Thông tin và Truyền thông:

Phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng về phát triển công nghệ thông tin

Cập nhật ngày: 11/10/2014 - 05:47

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức đã triển khai một số nội dung Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Để thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện nghị quyết này, trong thời gian tới, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai các nội dung về đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, có hiệu quả cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng - an ninh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, internet...

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, hội, hiệp hội, doanh nghiệp CNTT đã tham gia thảo luận và đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ, hành động, phương thức phối hợp, phương án huy động nguồn lực, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định vai trò quan trọng của CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là hạ tầng mềm tạo phương thức phát triển mới, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Ứng dụng CNTT là trách nhiệm chính trị của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, đầu tư cho CNTT vừa là đầu tư cho phát triển đất nước, vừa là đầu tư cho bảo vệ Tổ quốc. Làm cho đất nước ta mạnh lên về CNTT, đồng nghĩa với thúc đẩy phát triển kinh tế và vững mạnh về quốc phòng an ninh”.

Hoa Lư