Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc

Cập nhật ngày: 17/07/2016 - 11:36


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ bày tỏ vui mừng được gặp mặt các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam và các doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu trong cả nước về thăm Thủ đô, thăm Nhà Quốc hội và tham gia chương trình “Tri ân đồng đội – vang mãi khúc quân hành”. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước, đánh giá cao và luôn ghi nhớ công ơn, sự hy sinh, những đóng góp to lớn, quý báu của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, những năm qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các cựu chiến binh xây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống và tham gia phát triển đất nước. Tuy nhiên, cũng vẫn còn nhiều cựu chiến binh bị thương tật có cuộc sống vất vả; nhiều đồng chí nơi ở còn rất khó khăn đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh và toàn xã hội. Để tích cực hơn nữa trong việc nâng cao đời sống cho các cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Hội Cựu chiến binh, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh phải luôn bám sát yêu cầu phát triển của đất nước; phát huy tinh thần đồng chí, đồng đội, góp phần cùng với các gia đình chính sách, gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần phát huy mọi tiềm năng, nội lực, tranh thủ và sử dụng hiệu quả nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các địa phương; tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, đất đai, công nghệ, thông tin thị trường; nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ sản xuất kinh doanh có hiệu quả vào sản xuất các loại hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao, thực hiện tham gia xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cựu chiến binh, doanh nhân cựu chiến binh cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; làm kinh tế phải bảo đảm đoàn kết, thống nhất, liên kết, hợp tác trong nội bộ Hội, giữa Hội với các doanh nghiệp ngoài Hội. Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng mỗi cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm khắc phục khó khăn tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp... 

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Lê Văn Kiểm nêu rõ, mặc dù còn nhiều khó khăn, nguồn lực còn hạn hẹp nhưng hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng trân trọng; đời sống vật chất và tinh thần của các cựu chiến binh đã từng bước được cải thiện, nâng cao. Đã có nhiều gương điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, vượt khó, khắc phục bệnh tật, vươn lên thoát nghèo, không những làm giàu cho chính mình mà còn góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Các cựu chiến binh là doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi cũng luôn tích cực tham gia thực hiện các phong trào "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa". Những năm qua, nhất là từ năm 2012 đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã xóa được hơn 37.000 căn nhà dột nát, tạm bợ cho cựu chiến binh; xây dựng được hàng trăm căn nhà; tạo việc làm cho gần 800 nghìn cựu chiến binh, con em cựu chiến binh và đối tượng chính sách; đóng góp hơn 100 tỷ đồng cho quỹ khuyến học cựu chiến binh, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” và các quỹ từ thiện xã hội khác./. 

Nguồn TTXVN