BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân: Làm việc với huyện Tân Châu về tiến độ giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích

Cập nhật ngày: 05/08/2009 - 08:45

Chiều 5.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã đến làm việc tại UBND huyện Tân Châu về việc thực hiện kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện.

Được biết, tại Tân Châu, diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm và sử dụng không đúng mục đích trồng cây cao su, cây ăn quả và cây nông nghiệp ngắn ngày là trên 1.600 ha với 886 hộ, tập trung ở các xã Suối Ngô, Tân Hoà, Suối Dây và Tân Thành. Tính đến ngày 4.8, huyện Tân Châu đã triển khai Quyết định 875/QĐ-UBND ngày 13.5.2009 về việc Ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng bao chiếm, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh đến nhân dân được 34 cuộc với gần 2.000 lượt người dự, trong đó cấp huyện triển khai 2 cuộc và cấp xã 32 cuộc. Đã có 469 hộ tham gia đăng ký cam kết trồng rừng đạt 52,9% kế hoạch với tổng diện tích trên 760ha. Trong đó, có 231 hộ trồng cây ngắn ngày và đất trống với diện tích trên 355ha. 135 hộ trồng cây cao su với diện tích trên 310ha. 103 hộ trồng các loại cây khác là với diện tích trên 96ha. Đã thực hiện thiết kế trồng rừng được 126 hộ, trên 80ha.

Kết luận buổi làm việc, PCT Phạm Văn Tân nhấn mạnh: cơ bản việc trồng rừng phải thực hiện đúng theo quyết định 875 của UBND tỉnh.

CHÍ THÀNH