BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ban Trị sự Tổng liên hội-Hội thánh Tin lành miền Nam, Việt Nam

Cập nhật ngày: 29/05/2009 - 09:39

Chiều 28.5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Ban Trị sự Tổng liên hội-Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam do Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng dẫn đầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ban Trị sự Tổng liên hội-Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thông báo với các vị chức sắc, mục sư Ban Trị sự Tổng liên hội-Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong thời gian qua; ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam; đã cùng với các chức sắc và tín đồ Tin lành trong cả nước chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chung tay góp sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mong muốn các vị chức sắc, tín đồ Hội thánh Tin lành miền Nam tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; là lực lượng tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước; hăng hái lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp.

Mục sư Thái Phước Trường đã trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định, Hội Thánh Tin lành miền Nam Việt Nam sẽ cùng với tín đồ trong cả nước sẽ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội, sống tốt phúc âm, phụng sự thiên Chúa; hết lòng phụng sự cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

(Theo chinhphu.vn)