Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Đại hội VHNT các dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 02/12/2014 - 12:00

Sáng nay (2-12) tại Hà Nội, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tổ chức Đại hội nhiệm kì V (2014-2019). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa IV (2007-2014) cho thấy: Nhiệm kỳ qua, nhiều hội viên đã có nhiều sáng tác mới, giới thiệu nét đẹp văn hóa của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hội đã xác định lấy công tác bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ là nhiệm vụ hàng đầu.
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại đại hội.
 
Tuy vậy, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam phát triển không đồng đều giữa các vùng, các dân tộc; chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực như văn xuôi, thơ, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh. Số tác giả, tác phẩm xuất sắc, nổi trội chưa nhiều.
 
Một số dân tộc có chữ viết riêng nhưng con em của họ không có điều kiện học chữ dân tộc từ nhỏ, nên chữ viết dân tộc thiểu số không được phát huy trong quá trình sáng tác nghệ thuật, cũng như chưa khai thác hết các giá trị văn hóa, tinh thần của các dân tộc.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Là một phần không thể tách rời trong nền văn học nghệ thuật chung của đất nước, sự phát triển của văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số minh chứng cho sức sống, tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.
 
Phó Thủ tướng đề nghị: “Trong thời gian tới, cần chăm lo hơn nữa cho công tác phát hiện, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số, để từ đó hình thành những giá trị văn học nghệ thuật mới. Văn nghệ sĩ và những người hoạt động văn hóa của dân tộc hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác phê bình, giới thiệu và quảng bá trong và ngoài nước các tác phẩm văn học nghệ thuật của dân tộc”.
 
Đại hội đã thông qua danh sách 21 thành viên Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa mới. Nhạc sĩ Nông Quốc Bình được bầu làm Chủ tịch Hội./. 
 
Nguồn VOV