BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phòng Cảnh sát cơ động: Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"

Cập nhật ngày: 29/05/2016 - 04:05

Các cá nhân, tập thể được tuyên dương.

Ngay sau khi Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức triển khai Chỉ thị của Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Chỉ thị cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ biết thực hiện; tổ chức cho các chi bộ, đội công tác, cán bộ chiến sĩ đăng ký, ký cam kết thực hiện với 6 nội dung; đồng thời tổ chức triển khai các chuyên đề, hội thi về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy…

Các chi bộ, các đội công tác theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, hành động để triển khai thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể; định kỳ duy trì nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động; tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tự liên hệ, kiểm điểm, đánh giá quá trình thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 để chỉ ra những việc làm được, chưa làm được và  đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện một cách có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua đạt được cả về chiều sâu, chiều rộng, đóng góp tích cực trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc.

Qua học tập, ý thức tự giác, tu dưỡng và rèn luyện được chuyển biến rõ rệt qua lề lối làm việc có tổ chức, kỷ luật. Cán bộ chiến sĩ đăng ký làm thêm giờ vào buổi tối, ngày nghỉ; lực lượng Cảnh sát cơ động, cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoài  giờ tập luyện trên thao trường còn tham gia tập luyện thêm ngoài giờ để nâng cao trình độ về thể lực, trí lực, kỹ thuật, chiến thuật phục vụ tốt công tác chiến đấu; chủ động, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp mới trong công tác huấn luyện đem lại hiệu quả cao...

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, thu hút được cán bộ chiến sĩ tham gia hăng hái.

 Qua 3 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã có 3 lượt tập thể, 18 cá nhân được Công an tỉnh và đơn vị tuyên dương.

Tấn Lực


Liên kết hữu ích