“Phơi mình” chống dịch giữa nắng nóng

Để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm hiệu quả, ngoài lực lượng thường trực là Thanh tra giao thông Sở GTVT tăng cường lực lượng Cảng nội vụ “tiếp sức”.