Duy trì “mạch máu” thông tin giữa chiến trường ác liệt

Đúng 19 giờ ngày 12.10.1960, tại khu rừng Chàng Riệc (Tây Ninh), Thông tấn xã Giải phóng đã phát đi bản tin đầu tiên của mình, đánh dấu sự ra đời và thực hiện sứ mệnh thông tin vẻ vang.