Đặc sản bánh xèo Vườn Quốc gia Lò Gò- Xa Mát

Bánh xèo ở đây rất đặc biệt, ăn cùng rau rừng non, tươi, siêu sạch, thưởng thức một lần là nhớ mãi.