Công viên bờ kè rạch Tây Ninh xuống cấp

Sau nhiều năm đưa vào hoạt động, đến nay công viên bờ kè rạch Tây Ninh đã bị xuống cấp.