BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Cập nhật ngày: 22/12/2015 - 12:00

Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các mẹ.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước đã trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 10 bà mẹ và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 127 bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh luôn trân trọng và biết ơn vô hạn với công lao to lớn mà các Mẹ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục khẩn trương rà soát đối tượng, tổ chức xác lập, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ các Mẹ đủ tiêu chuẩn, điều kiện; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tấm gương cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng đến đông đảo tầng lớp nhân dân;

Đồng thời kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các gia đình và mỗi cá nhân tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng quê hương chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách; nguyện xứng đáng với sự hy sinh và đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng.

Được biết, đến nay tỉnh Tây Ninh có 1.328 mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Tố Tuấn