Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh

Cập nhật ngày: 18/03/2013 - 06:05

Trao cờ thi đua cho tập thể cán bộ công chức Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu

(BTNO)- Vừa qua, tại hội nghị giao ban công tác quýI .2013 của ngành Tài nguyên & Môi trường được tổ chức ở huyện Dương Minh Châu, ông Trần Văn Chiến- Giám đốc Sở TN&MT đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh tặng tập thể cán bộ công chức Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh trong năm 2012 vừa qua.

Báo cáo của Sở TN&MT cho biết, trong quý I.2013, ngành đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh. Tiến hành thực hiện công tác thống kê đất đai, rà soát các đơn vị chuyển hình thức giao đất không thu tiền sang thuê đất; Tập trung chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thanh tra xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tập trung giải quyết khiếu nại do UBND tỉnh chỉ đạo…

Bên cạnh những mặt đạt được, ngành TN&MT vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục, như tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng một số loại đất chưa đạt yêu cầu; trong đó đất đô thị còn gần 9% diện tích, đất nông thôn còn hơn 3% diện tích, đất cho tổ chức còn gần 10% chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

 Cá biệt, có một số huyện chưa thống kê được danh sách những thửa đất chưa được cấp. Công tác quản lý bảo vệ môi trường, việc xử lý ô nhiễm còn đạt thấp, thiếu kiên quyết trong việc đình chỉ hoạt đông một số cơ sở gây ô nhiễm; việc triển khai thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách về đấu giá đất, cho thuê đất còn hạn chế…

Hoa Hiệp