BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Tân Châu

Cập nhật ngày: 29/09/2010 - 09:58

(BTNO) - Hội Nông dân huyện Tân Châu vừa tổ chức tổng kết 5 năm phong trào sản xuất kinh doanh giỏi (2005- 2010) và báo cáo kết quả vận động Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2010.

Đến dự có ông Nguyễn Minh Triều – Chủ tịch Hội Nông dân Tây Ninh; ông Phạm Hùng Thái – Phó Bí thư huyện uỷ; ông Đỗ Ngọc Luông – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các gương nông dân tiêu biểu, đại diện cho hơn 14.000 nông dân trong toàn huyện.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Trong 5 năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Tân Châu luôn phát triển trên các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm ngày công lao động, phù hợp với kinh tế hộ gia đình. Đã xây dựng được 10 mô hình mới trong sản xuất và kinh doanh dịch vụ; 18 mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi; tổ chức tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; tổ chức hội thảo về chăm sóc, cơ giới hoá trên cây mía, cây mì, cây cao su… Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển bền vững, đã duy trì và phát triển 674 trang trại, giúp cho hàng ngàn công lao động có việc làm ổn định; vận động Quỹ Vì người nghèo được 12 tỷ đồng, xây tặng 1.135 căn nhà đại đoàn kết, 63 căn nhà tình nghĩa, xoá nghèo cho 714 hộ, kéo giảm hộ nghèo còn 6,23%...

Ngọc Mến - Chí Thành