Phong trào thi đua của khối Mặt trận đoàn thể tỉnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về Nhất

Cập nhật ngày: 30/01/2013 - 10:50

(BTNO) – Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối Mặt trận đoàn thể tỉnh năm 2012, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xếp hạng Nhất, Hội Cựu chiến binh tỉnh về Nhì và Hội Nông dân tỉnh xếp hạng Ba.

Các thành viên trong khối thi đua Mặt trận đoàn thể ký kết giao ước thi đua năm 2013

Năm 2012 vừa qua, khối Mặt trận đoàn thể tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hoạt động mới như Nâng cao vai trò Mặt trận trong công tác giám sát cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại khu dân cư của MTTQ tỉnh; nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt câu lạc bộ nông dân với pháp luật của Hội Nông dân; mô hình “5 không, 3 sạch” gắn với chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Chi hội cựu chiến binh 4 không của Hội CCB tỉnh và mô hình văn phòng điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh… Những mô hình mới này đã tạo nên một phong trào thi đua rộng khắp ở cơ sở, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, nâng cao được chất lượng hoạt động của các tổ chức Mặt trận và đoàn thể ở cơ sở.

Trong công tác thi đua, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể còn quan tâm đến công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm và những vấn đề bức xúc của quần chúng, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó có những kiến nghị với Đảng, chính quyền và các ngành chức năng giải quyết kịp thời những bức xúc của quần chúng nhân dân…

Kết quả, trong năm 2012, các tổ chức Mặt trận đoàn thể tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân; 10 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; khối Mặt trận đoàn thể Trung ương trao tặng 03 cờ thi đua, 199 bằng khen và 45 kỷ niệm chương….

Tại Hội nghị chiều 30.1, sau khi ký kết giao ước thi đua năm 2013, Hội Nông dân tỉnh đã chính thức chuyển giao vai trò Khối trưởng khối thi đua Mặt trận đoàn thể cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đ. Hoàng Thái