Thời Sự - Chính trị   Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V

Phong trào thi đua yêu nước đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần đưa Tây Ninh phát triển 

Cập nhật ngày: 17/08/2020 - 06:30

BTN - Trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V (2020-2025), Báo Tây Ninh xin giới thiệu đến quý bạn đọc bài phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc phát động, chỉ đạo, điều hành phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh trong 5 năm qua, nội dung như sau:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao bằng khen cho các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thái Lên

PV: Thưa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT), xem đó là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.  Xin ông cho biết trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo tổ chức và điều hành công tác TĐ-KT như thế nào để khơi dậy và phát huy động lực ấy?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng:

Thưa quý bạn đọc Báo Tây Ninh! Nhiều năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, lãnh đạo tỉnh luôn xem trọng công tác TĐ-KT, xem đó là động lực, là đòn bẫy để khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các ngành, địa phương đã có sự chuyển biến trong nhận thức về tính chất, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trong 5 năm qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về TĐ-KT. Trong từng năm, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước với nội dung trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau“, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển“, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở“ phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh...

Ngoài ra, UBND tỉnh còn phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ, qua các phong trào thi đua đã khơi dậy mặt tích cực, ý chí vươn lên, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp để cống hiến, lao động, học tập, nghiên cứu khoa học và công tác; tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống lại các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc đã được giải quyết, nhiều công trình, mô hình được xây dựng, đời sống nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội từng bước được đảm bảo, dân chủ cơ sở được phát huy.

Công tác thi đua Khối ngày càng được chú trọng, hoạt động đi vào nền nếp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 154 Khối Thi đua, hoạt động của các Khối Thi đua mang lại hiệu quả thiết thực. Các Khối Thi đua trên địa bàn tỉnh đã ký kết giao ước thi đua trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, địa phương với những nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tạo điều kiện trao đổi, phổ biến, học tập các mô hình, điển hình tiên tiến lẫn nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Qua các phong trào thi đua, các Khối Thi đua đã tổ chức đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng bảo đảm được tính công khai, dân chủ, đúng thành tích, có nhiều chuyển biến tích cực, việc đăng ký danh hiệu thi đua theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Công tác khen thưởng kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần hăng hái thi đua lập công của các tập thể, cá nhân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển địa phương, đơn vị.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thi đua, khen thưởng được chú trọng; việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn được quan tâm tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

PV: Xin Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho bạn đọc Báo Tây Ninh biết rõ hơn về tác dụng, hiệu quả cụ thể đem lại từ các phong trào thi đua yêu nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN, an sinh xã hội của tỉnh ta trong 5 năm gần đây?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng:

Dưới sự thúc đẩy của các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện khá toàn diện.

Cụ thể về phát triển kinh tế, trong những năm 2016 - 2020, tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng cao hơn so với giai đoạn trước, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,5 lần so với giai đoạn trước.

Thương mại - dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 8%/năm. Hệ thống bán lẻ hiện đại (siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi...) hình thành ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

Các loại hình dịch vụ: bưu chính viễn thông, vận tải công cộng (xe bus, taxi), dịch vụ lưu trú, ăn uống phát triển nhanh. Hệ thống khách sạn đạt tiêu chuẩn hình thành. Sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng hơn, từng bước hình thành và kết nối chuỗi giá trị. Khu du lịch núi Bà Đen được quan tâm đầu tư, trở thành tâm điểm lan toả, kết nối du lịch địa phương phát triển với các dự án đầu tư lớn mang tầm quốc tế. Giai đoạn 2016 - 2020 đánh dấu sự tăng trưởng du lịch cao so với giai đoạn 2010 - 2015, tăng cả về doanh thu và lượng khách du lịch tham quan, lưu trú.

Ông Phạm Văn Tân- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Tài Sơn- Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng bằng khen cho điển hình tiên tiến trong 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Thái Lên

Thu ngân sách vượt Nghị quyết, cơ bản cân đối chi thường xuyên. Tốc độ thu ngân sách hằng năm tăng cao, bình quân 9,9%/năm; nguồn thu được cơ cấu hợp lý, bền vững hơn. Tỷ lệ đầu tư toàn xã hội bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 chiếm 37,5% GRDP.

Trên các lĩnh vực văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, với tinh thần thi đua sôi nổi, Tây Ninh đã đạt nhiều kết quả rất đáng phấn khởi. Việc xây dựng nông thôn vượt Nghị quyết đề ra, đến nay toàn tỉnh có 45/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 63,4%; bình quân toàn tỉnh đạt 17,1 tiêu chí/xã, tăng 3,5 tiêu chí so với năm 2016.

Thành phố Tây Ninh và thị xã Hoà Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả khả quan. Chất lượng dạy và học được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi và dự thi học sinh vòng Quốc gia tăng hằng năm. Số học sinh trúng tuyển vào đại học, cao đẳng có xu hướng tăng lên. Các đề án trọng tâm phát triển giáo dục được ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được nâng cấp từ tỉnh đến các tuyến cơ sở. Tỉnh triển khai thực hiện 4 dự án nhằm nâng cao năng lực chuyên môn ngành Y tế tỉnh, nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh được nâng cấp và trang bị khá hiện đại cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Đến cuối năm 2020 đạt 7,5 bác sĩ và 25 giường bệnh/vạn dân, 100% xã có bác sĩ và nhân viên y tế cộng đồng. Thực hiện thí điểm mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại 9 xã thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Xã hội hoá y tế đạt kết quả tích cực, các cơ sở y tế tư nhân phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh, nhất là bệnh viện đa khoa tư nhân và phòng khám tư nhân đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Thu hút đầu tư thêm 2 bệnh viện chất lượng cao (Bệnh viện Xuyên Á và Bệnh viện Hồng Hưng).

Các chính sách trợ giúp xã hội luôn được quan tâm thực hiện, đã xây mới và bàn giao 3.381 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, giai đoạn 2016 - 2020, bình quân giảm 0,67%/năm, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Đối với các hộ gia đình chính sách và người có công, trong 5 năm tỉnh ta đã xây mới 464 căn, sửa chữa 690 căn nhà tình nghĩa. Về đời sống, hiện nay, 99,7% hộ gia đình chính sách toàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng nơi cư trú.

PV: Trong giai đoạn 5 năm sắp tới (2020 - 2025), xin ông cho biết tỉnh đề ra phương hướng như thế nào cho công tác TĐ-KT để động viên toàn Đảng, toàn Dân Tây Ninh tiếp tục hưởng ứng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương Tây Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, thưa Phó Chủ tịch?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng:

Tình hình thế giới hiện nay có nhiều yếu tố thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, tác động nhiều mặt lên đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Tây Ninh. Nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trong năm 2020 chắc chắn sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với thế giới cũng như cả nước ta nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Vì thế để có thể duy trì và phát huy kết quả vừa qua của phong trào thi đua yêu nước, chúng ta cần phải tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trước hết từ các cấp uỷ, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đúng đầu các cơ quan, đơn vị, qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng.

Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, gắn nội dung thi đua với việc động viên, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể tự giác tham gia phong trào, hướng phong trào thi đua vào việc nâng cao kết quả, hiệu quả của công việc.

Qua đó, tỉnh sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở; các phong trào thi đua cần đầu tư có trọng điểm và thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình đột phá chiến lược, các nhóm giải pháp trọng tâm của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng (phải) trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác phát triển kinh tế giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Nhóm Hỗ trợ xúc tiến nhanh cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Trước mắt, ngay trong năm đầu của giai đoạn sắp tới, tỉnh sẽ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy vai trò của các Cấp uỷ Đảng, chính quyền, người đứng đầu, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức quần chúng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, nhắc nhở các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời, bảo đảm chính xác, hiệu quả, đúng thành tích; tiếp tục chuyển trọng tâm khen thưởng cho các tập thể nhỏ, cá nhân là công nhân, nông dân, đoàn viên, hội viên, xã viên hợp tác xã, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh và quần chúng nhân dân... Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, phát động phong trào thi đua học tập và làm theo điển hình tiên tiến.

Đó là một số định hướng để tiếp tục phát huy tác dụng của động lực, đòn bẫy TĐ-KT đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH địa phương, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tỉnh nhà đồng tâm hiệp lực, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước để xây dựng và phát triển quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp.

PV: Xin cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng đã cung cấp cho bạn đọc Báo Tây Ninh những thông tin quý báu trong bài phỏng vấn này.

Nguyễn Tấn Hùng

(Thực hiện)