BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phường 4 và phường Hiệp Ninh, Thị xã: Biểu dương các điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 25/07/2009 - 06:00

Liên hoan biểu dương những tấm gương điển hình nói trên diễn ra vào sáng ngày 24.7.2009.

Trong 2 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 76,43% đoàn viên, hội viên, các hộ dân trên địa bàn phường 4 đã được tham gia học tập các chuyên đề, tích cực tham gia các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do cấp trên tổ chức. Từ đó, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống và hành động của từng tập thể, cá nhân công tác trên nhiều lĩnh vực như sản xuất, công tác, lao động. Đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, công tác xoá đói giảm nghèo, gương ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Có thể kể như tập thể chi bộ khu phố 5 nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu phố văn hoá hoặc như ông Lê Minh Hoàng, cán bộ hưu trí khu phố 4 đã dũng cảm đấu tranh giữ lấy đất công bị các cá nhân bao chiếm. Còn có ông Nguyễn Văn Dàng, trụ trì chùa Thiên Phước đã vận động tín đồ phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tặng quà cho hàng trăm bà con nghèo v.v… Tại Liên hoan, Đảng uỷ phường 4 đã biểu dương, khen thưởng 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với phường Hiệp Ninh, địa phương có 97,79% dân số theo đạo Cao Đài, ngoài việc triển khai, học tập 5 chuyên đề cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phường, Đảng uỷ phường còn chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong tín đồ tôn giáo về ý nghĩa quan trọng của cuộc vận động, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng để việc thực hiện đạt kết quả cao. 2 tập thể và 13 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác đã được biểu dương tại Liên hoan này.

Q.Như