BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phường I: Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Cập nhật ngày: 03/04/2016 - 05:07

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Tại hội nghị, cử tri được nghe những quy định về tiêu chuẩn đại biểu HĐND tại Điều 7 của Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy định những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tại Điều 37 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; nghe danh sách, tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên ứng cử đại biểu đại biểu HĐND các cấp.

Các cử tri đã lần lượt cho ý kiến nhận xét đối với 3 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm: ông Nguyễn Văn Hùng– Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Chi cục Thú y Tây Ninh, ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh; 2 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và 12 ứng cử đại biểu HĐND phường, xã.

Trên tinh thần dân chủ, kết quả lấy ý kiến, 100% cử tri khu phố 5, phường I biểu quyết tín nhiệm các ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhật Quang