Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phường IV: Phát huy hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cập nhật ngày: 23/03/2023 - 09:35

BTNO - Phường thực hiện công khai đề nhân dân biết về các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm, kinh phí hoạt động, mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân, các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính.

Quang cảnh buổi làm việc

Phường IV có 6 khu phố với 73 tổ dân cư tự quản, thời gian qua cấp uỷ, chính quyền phường IV luôn quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội bằng những việc làm cụ thể  Qua đó góp phần tạo niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

UBND phường thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở; tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết kịp thời những ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từng bước đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ tốt nhu cầu dân sinh. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phường thực hiện công khai đề nhân dân biết về các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm, kinh phí hoạt động, mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân, các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính.

Trong năm 2022, phường thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri vào đề án thu gom rác thải sinh hoạt, các dự án phát triển hệ thống nước sạch... được nhân dân thảo luận, bảo đảm quy trình, đúng luật và dân chủ.

Tấn Đạt