Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Phường IV, Thành phố thực hiện tốt công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 

Cập nhật ngày: 23/06/2021 - 18:17

BTNO - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, UBND phường IV Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về cải cách hành chính đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của phường; ban hành các văn bản thực hiện, phân công cán bộ phụ trách cụ thể trong từng lĩnh vực. 100% cán bộ công chức phường sử dụng thư điện tử.

Bộ phận 1 cửa phường 4 đang giải quyết thủ tục cho người dân.

UBND phường đã thực hiện niêm yết 12 lĩnh vực, với 145 thủ tục hành chính. Việc cập nhật sổ sách theo dõi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện thường xuyên trong quá trình giải quyết công việc. Bên cạnh đó, phường IV còn thực hiện tốt mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” được thực hiện vào ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần, theo giờ hành chính. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường IV đã tiếp nhận 967 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 353 hồ sơ, giải quyết trước hạn 614 hồ sơ, không có hồ sơ tồn đọng, 61 hồ sơ tiếp nhận qua mạng xã hội Zalo, 548 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, không có hồ sơ trẽ hẹn. Nhìn chung, các hồ sơ tiếp nhận chủ yếu thuộc lĩnh vực tư pháp, lao động, thương binh và xã hội và hành chính thông thường.

Phương Ngân