Phường Ninh Sơn: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp 

Cập nhật ngày: 05/05/2021 - 11:58

BTNO - Tối 4.5, Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam phường Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh) phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại khu phố Ninh Thọ.

Ứng cử viên Đinh Thị Thu Hoài trình bày chương trình hành động.

Tham dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Ngọc Thu- Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 15, ông Lương Bá Can, ông Lữ Thanh Tùng- Ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố đơn vị bầu cử số 7.

Ứng cử viên đại biểu HĐND phường Ninh Sơn tại đơn vị bầu cử số 2 khu phố Ninh Thọ có 5 người gồm: bà Đinh Thị Thu Hoài, bà Phan Thị Kim Loan, ông Đinh Chí Thanh, ông Hồ Sĩ Phúc và ông Hà Trọng Sơn.

Tại hội nghị, UBND phường Ninh Sơn thông qua tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên. Mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND phường trình bày chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm nếu được bầu làm đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu HĐND luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân cũng như các nội dung đã trình bày trước cử tri.

Tấn Đạt