Phường Ninh Thạnh: Không để tồn đọng hồ sơ thủ tục hành chính 

Cập nhật ngày: 15/11/2019 - 13:12

BTNO - Trong năm 2019, công tác cải cách, giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh đạt 100% kế hoạch năm.

Thực hiện mô hình phường, xã vì dân, trong đó xác định công tác cải cách hành chính là quan trọng hướng đến người dân, phục vụ tốt hơn cho các tổ chức và cá nhân, trong năm 2019 UBND phường Ninh Thạnh là một trong những đơn vị đạt 100% kế hoạch năm về công tác cải cách, giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Bộ phận một cửa phường Ninh Thạnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của công dân.

Về thủ tục hành chính, phường đã niêm yết đầy đủ 149 thủ tục thuộc 12 lĩnh vực như: tư pháp- hộ tịch, tài nguyên và môi trường, Lao động- Thương binh và xã hội... để người dân tra cứu trước khi nộp hồ sơ.

Năm 2019 Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận một cửa) phường Ninh Thạnh đã giải quyết đạt 100% hồ sơ thủ tục hành chính, không có hồ sơ tồn đọng và quá hạn.

Cụ thể, đã tiếp nhận hơn 4.200 hồ sơ chủ yếu về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch; trong đó trả đúng thời hạn hơn 3.500 hồ sơ về lĩnh vực tư pháp- hộ tịch (đạt hơn 83%), gần 700 hồ sơ thuộc lĩnh vực hành chính thông thường không nằm trong bộ thủ tục hành chính (đạt 16%) và 31 hồ sơ về lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ qua ứng dụng Zalo, phường đã tiếp nhận 95 hồ sơ qua mạng xã hội Zalo và tiếp nhận hơn 270 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tố Tuấn