BAOTAYNINH.VN trên Google News

PTT Vũ Đức Đam dự Hội nghị toàn thể Uỷ ban quốc gia về Thanh niên

Cập nhật ngày: 09/02/2015 - 06:45

Chiều 9/2, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 25. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị.

Năm qua, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham gia góp ý xây dựng các văn bản chính sách pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên, triển khai một số đề án, chính sách liên quan đến thanh niên.

Năm 2015, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam là phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005.

Các đại biểu dự Hội nghị Ủy ban quốc gia về Thanh niên lần thứ 25.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng sẽ tiến hành điều tra, rà soát đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên, trong đó có chính sách đối với thanh niên khuyết tật, chính sách tạo việc làm cho thanh niên; quan tâm tới nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi; tháo gỡ khó khăn cho thanh niên làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, hiện nay hệ thống văn bản, chính sách về thanh niên rất nhiều, vì vậy Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần cố gắng tìm ra nội dung nổi bật nhất để tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015. Ngoài việc thực hiện các chính sách chung cần quan tâm tới việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan mật thiết tới thanh niên và công tác thanh niên …

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc tăng cường giáo dục pháp luật trong thanh niên; quan tâm tới việc học tập, trong đó có việc học tập ngoại ngữ, tạo môi trường học tập tốt cho thanh niên, qua đó nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên./.

Nguồn VOV Online