BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quan hệ công tác giữa Văn phòng Tỉnh uỷ và các ban Đảng tỉnh: Từng bước đi vào nền nếp

Cập nhật ngày: 20/03/2014 - 08:17
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho biết, hoạt động phối hợp công tác theo Quy chế về quan hệ công tác giữa Văn phòng Tỉnh uỷ và các ban Đảng 10 năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các ban Đảng đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế về quan hệ công tác đã đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên với cơ quan, tổ chức có liên quan; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa các ban Đảng; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã góp phần tích cực trong việc tham mưu giúp Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực được kịp thời và bảo đảm hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được thuận lợi, đạt hiệu quả cao đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và của cả nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh uỷ và các ban Đảng tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban Đảng tỉnh tích cực, chủ động hơn trong công tác tham mưu thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp dự thảo Quy chế mới về quan hệ công tác giữa Văn phòng Tỉnh uỷ và các ban Đảng tỉnh, để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký ban hành trong thời gian tới.

Tố Tuấn