Quân khu 7: 3 Sư đoàn ký kết giao ước thi đua

Cập nhật ngày: 25/02/2012 - 12:05

Chiều ngày 23.2.2012, tại Sư đoàn BB5- Quân khu 7, khối thi đua 3 Sư đoàn Bộ binh (Sư đoàn BB5, Sư đoàn BB302, Sư đoàn BB317) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2012. Tới dự có Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7, thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ và Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 7 chứng kiến lễ ký kết giữa 3 Sư đoàn

Nội dung thi đua của khối 3 Sư đoàn Bộ binh năm 20112 với chủ đề “Sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2012” tập trung vào các chỉ tiêu thi đua “5 tập trung” đó là: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về chính trị tư tưởng và tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính; hoàn thành tốt công tác bảo đảm kỹ thuật; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh phong phú và thi đua thực hiện tốt “3 đột phá” đó là: thực hiện dân chủ và chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự.

Trong năm 2012, các Sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.

Lê Tú