BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quân khu 7: Họp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ, lãnh đạo báo, đài Trung ương, địa phương trên địa bàn Quân khu

Cập nhật ngày: 13/06/2009 - 12:28

Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chính uỷ Quân khu 7

Nhân kỷ niệm 84 năm, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6) và một năm thực hiện Quy chế phối hợp chỉ đạo hoạt động công tác tư tưởng- văn hoá trong lực lượng vũ trang Quân khu, ngày 11.6.2009 Quân khu 7 tổ chức cuộc họp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ, lãnh đạo các báo, đài Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu. Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chính uỷ Quân khu đến dự.

Trong năm qua, Cục Chính trị Quân khu đã phối hợp với Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn tăng cường công tác tư tưởng- văn hoá trong lực lượng vũ trang; động viên lực lượng vũ trang thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ của quân đội, của Quân khu và của địa phương. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng môi trường văn hoá; xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; xây dựng con người mới trong lực lượng vũ trang Quân khu; không ngừng nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) của Đảng. Thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, tuyên truyền đối ngoại quân sự, quốc phòng theo đúng đường lối quân sự đối ngoại của Đảng...

Các báo, đài Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu phối hợp khá tốt với các cơ quan chức năng của Quân khu, cơ quan chính trị của các đơn vị và địa phương có những chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục về lực lượng vũ trang, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu ngày càng vững mạnh. Một số chuyên mục được bạn đọc, bạn xem đài quan tâm như: “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 7 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. “Chuyện kể ở đại đội”… Tại cuộc gặp mặt, các nhà báo thống nhất với đánh giá của Cục Chính trị Quân khu 7, đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo tăng cường hơn nữa việc cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện cho phóng viên thâm nhập thực tế tại các đơn vị quân đội, để thu thập thông tin chính xác, kịp thời.

PV