BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quân khu 7 nghiên cứu, quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Cập nhật ngày: 24/04/2024 - 16:13

BTNO - Ngày 23.4, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ trì, cao cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Hội nghị được thực hiện trực tiếp và trực tuyến với 16 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu. Trung tướng Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc- Phó chính uỷ Quân khu trực tiếp giới thiệu nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung bài viết gồm ba phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Cùng ngày, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức quán triệt Nghị quyết số 2662-NQ/QUTW về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính uỷ Quân khu giới thiệu nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sư đoàn 5.

Lê Thuận


  • Chuỗi cửa hàng Face Wash Fox rửa mặt công nghệ cao lần đầu xuất hiện