baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quản lý đất đai: Một nội dung của phiên họp Chính phủ sắp tới

Cập nhật ngày: 01/06/2009 - 03:40

Trong chương trình nghị sự của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5.2009 diễn ra vào ngày 3.6 tới, dự thảo Nghị định quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được Chính phủ thảo luận cùng với nhiều báo cáo quan trọng khác.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2009

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự thảo này gồm 3 chương với những quy định cụ thể về quy hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất; giá đất; tổ chức phát triển quỹ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất công trình ngầm và gia hạn sử dụng đất.

Các nội dung quy định tại Nghị định này sẽ cơ bản giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật về đất đai.

Vấn đề quản lý đất đai cũng đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận nhiều tại các phiên họp của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII hiện đang diễn ra. Nhiều đại biểu băn khăn về tình trạng quản lý đất công, giữa quy định và thực tiễn quản lý hiện còn có khoảng cách và bất cập, đòi hỏi cần có các biện pháp tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai.

Ngoài vấn đề trên, Chính phủ cũng tập trung bàn thảo về tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới, tình hình điều hành kinh tế vĩ mô tháng 5.2009, kết quả thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ nghe các Bộ, ngành trình bày báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, kiểm điểm việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, tình hình thực hiện các quyết nghị của Chính phủ từ phiên họp tháng 4 và chương trình công tác tháng 5.2009.

Đáng chú ý, báo cáo nhận dạng nguyên nhân khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 2008 - 2010 cũng được đưa thảo luận tại phiên họp sắp tới.

Theo nhiều chuyên gia, thế giới đang rơi vào cuộc suy thoái toàn cầu lần đầu tiên kể từ Thế chiến II là bắt nguồn từ khủng hoảng kinh tế Mỹ. Hơn 90 trong số 116 quốc gia đang phát triển bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái này.

Chính phủ đã sớm tiên liệu, đón bắt tình hình và tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp hạn chế tác động của cuộc suy thoái tới nền kinh tế nước ta. Hiện nay, các giải pháp đã dần phát huy tác dụng.

(Theo chinhphu.vn)