BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quản lý đô thị ở Thị xã: Tiến độ triển khai thực hiện còn chậm

Cập nhật ngày: 23/09/2011 - 12:22

Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Tây Ninh

Từ ngày 23.9 đến ngày 30.9.2011, Ban Kinh tế và Ngân sách tổ chức đợt giám sát tình hình quản lý quy hoạch xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh giá công tác quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng, kết quả chỉnh trang đô thị từ năm 2007 đến nay, từ đó kiến nghị một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch đô thị. Ông Nguyễn Văn Bênh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách làm Trưởng đoàn giám sát. Sáng ngày 23.9.2011, Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Tây Ninh.

Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Nguyễn Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã cho biết cho đến nay trên địa bàn Thị xã có: 1 quy hoạch chung thị xã Tây Ninh đến năm 2020, hiện đang tiến hành điều chỉnh và 19 quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị- trong đó có 3 quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp; 9 quy hoạch chi tiết các khu dân cư; 3 quy hoạch khu tái định cư; 1 quy hoạch khu dịch vụ- thương mại phường... Hầu hết các quy hoạch được lập trước năm 2007. Từ năm 2007 đến nay, thị xã Tây Ninh đang tổ chức thực hiện các quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chung Thị xã đến năm 2020 và tầm nhìn 2050; quy hoạch Khu du lịch sinh thái Bến Trường Đổi; quy hoạch chi tiết chỉnh trang đường Hoàng Lê Kha. Ngoài ra, để từng bước xây dựng thị xã Tây Ninh đến năm 2015 cơ bản thành đô thị loại III, UBND tỉnh đã giao cho UBND Thị xã tiến hành thực hiện Chương trình phát triển đô thị Thị xã và Đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh là đô thị loại III.

Về tính khả thi, UBND thị xã Tây Ninh đánh giá các quy hoạch được lập trước đây có tính khả thi chưa cao do chưa đưa ra tầm nhìn chiến lược có tính dài hạn. Nhiều quy hoạch có thể phù hợp với thời điểm lập quy hoạch, nhưng hiện nay không còn đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể như quy hoạch chung thị xã Tây Ninh trước đây chưa xác định được lõi trung tâm của đô thị, các phân khu chức năng chưa xác định cụ thể, quy hoạch về cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển như: đường giao thông còn hẹp; chưa có trục chính đô thị; bến bãi, nhà ga, nơi đậu xe… không có. Các quy hoạch chi tiết cũng có nhiều bất cập, thiếu sót và nhiều điểm chưa hợp lý. Từ những bất cập, thiếu sót nên hiện nay thị xã Tây Ninh phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại toàn bộ các quy hoạch chi tiết hiện có cũng như tiếp tục lập quy hoạch những khu vực chưa có quy hoạch để phục vụ cho việc phát triển kinh tế- xã hội và quản lý đô thị.

Các thành viên trong Đoàn giám sát đã trao đổi thêm với UBND Thị xã nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề được nhiều thành viên đoàn quan tâm là về những quy hoạch treo đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều hộ dân trong khu vực quy hoạch- nhất là về quyền sử dụng đất bị hạn chế. UBND Thị xã cho biết đang nghiên cứu một số giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại cho các hộ dân trong khu vực quy hoạch để đề xuất cơ quan chức năng và tỉnh xem xét áp dụng. Nhiều thành viên cho rằng tiến độ thực hiện quy hoạch ở thị xã Tây Ninh chậm hơn dự kiến, trong đó ngoài việc quy hoạch có tính khả thi chưa cao còn do khả năng nguồn vốn đầu tư chưa tương xứng với quy mô quy hoạch.

Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Tây Ninh

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Bênh cho rằng trong thời gian qua thị xã Tây Ninh đã có nhiều nỗ lực trong việc lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch, đồng thời đẩy mạnh tiến trình đô thị hoá trên phạm vi Thị xã. Từ đó mà bộ mặt thị xã Tây Ninh đã có sự thay đổi rõ nét, đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân Thị xã có được nâng cao hơn. Tuy nhiên, trong thời gian qua cũng có nhiều quy hoạch bộc lộ thiếu sót làm tiến độ triển khai gặp khó khăn, người dân thiếu đồng tình. UBND Thị xã đã mạnh dạn đề xuất xoá bỏ như: Cụm Công nghiệp Bình Minh; một số tuyến đường bất hợp lý trong quy hoạch, khu dịch vụ- thương mại phường 4… Trong thời gian tới, Thị xã cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý đô thị, tăng cường tiến độ triển khai xây dựng các khu tái định cư và chọn lọc lộ trình thực hiện quy hoạch sao cho vừa tương xứng với nguồn lực đầu tư và đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của sự phát triển Thị xã.

SƠN TRẦN