Quan tâm giải quyết sớm những nội dung cử tri bức xúc chính đáng 

Cập nhật ngày: 22/11/2022 - 08:32

BTNO - Sáng 21.11, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri năm 2022 dưới sự chủ trì của các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy và Nguyễn Thanh Phong.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hoàng Thị Thanh Thuý, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Hồ Đức Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.  

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND tỉnh.

Theo báo cáo, UBND tỉnh đã tiếp nhận 67 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó đã trả lời làm rõ 39 kiến nghị (chiếm 58,21%), giải quyết dứt điểm 3 kiến nghị (chiếm 4,48%), 25 kiến nghị đã trả lời và đang theo dõi kết quả thực hiện (chiếm 37,31%).

Đối với 37 ý kiến, kiến nghị của cử tri các kỳ họp 9, 12, 14, 17, 19 khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và trước-sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, có 7 kiến nghị đã trả lời làm rõ, 4 kiến nghị trả lời và giải quyết dứt điểm, 26 kiến nghị trả lời và đang theo dõi kết quả thực hiện.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, nội dung báo cáo của UBND tỉnh đã tổng hợp đầy đủ, theo dõi cập nhật kịp thời tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh và các kiến nghị cử tri chưa được giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp trước.

Chất lượng nội dung trả lời kiến nghị cử tri được nâng lên, bảo đảm ngắn gọn, có trọng tâm, đi thẳng vào các vấn đề cử tri phản ánh. Nhiều vụ việc phản ánh kéo dài được giải quyết dứt điểm hoặc trả lời làm rõ, hạn chế việc phản ánh lặp lại.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong kết luận nội dung giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là các kiến nghị cử tri tồn đọng tại các kỳ tiếp xúc trước đây chưa được giải quyết dứt điểm còn tương đối cao; một số kiến nghị được trả lời nhưng chưa đầy đủ nội dung, chưa phản ánh đúng thực tế, cử tri chưa đồng thuận.

Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan liên quan đến nguồn lực đầu tư hoặc chờ ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, còn có nguyên nhân chủ quan, như: một số sở, ngành, địa phương chưa chủ động, tích cực trong việc tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri; có đề ra biện pháp hoặc lộ trình, thời gian giải quyết nhưng chậm triển khai thực hiện; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở địa phương và những kiến nghị bức xúc, chính đáng của cử tri.

Qua rà soát, thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh xác định UBND tỉnh có 52 kiến nghị đang tiếp tục thực hiện. Trong đó, 30 nội dung kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021-2026; 22 kiến nghị của các kỳ họp thứ 9, 12, 14, 17, 19 HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND tỉnh khoá X.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các thành viên dự họp trao đổi, giải trình làm rõ các nội dung chưa trả lời hoặc chưa giải quyết rốt ráo vấn đề cử tri nêu thuộc các lĩnh vực đầu tư công, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, tài nguyên và môi trường.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị cũng như đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng các cơ quan văn phòng HĐND, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại số liệu báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X sát với thực tế.

Đề nghị UBND tỉnh phân tích, đánh giá, làm rõ thêm về nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của sở, ngành chức năng đối với những nội dung kiến nghị của cử tri chậm giải quyết, nội dung trả lời chưa nhận được sự đồng thuận của cử tri; tiếp tục theo dõi chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND cấp huyện tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm ở các kỳ tiếp xúc trước.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh, thường trực HĐND các địa phương tiếp tục tích cực phối hợp Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh rà soát, khảo sát kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung cử tri bức xúc chính đáng, kiến nghị nhiều lần, kịp thời thông tin, phản hồi về những nội dung giải quyết, trả lời chưa thoả đáng, những nội dung chậm giải quyết để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết và thông báo kết quả cho cử tri.

Phương Thúy