BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh đoàn Tây Ninh:

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Cập nhật ngày: 27/10/2022 - 09:41

BTNO - Chiều 25.10, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Anh Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu, đoàn viên thanh niên được quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, tuổi trẻ Tây Ninh tập trung thực hiện các công trình thanh niên bao gồm thắp sáng đường quê, xây dựng 2 nhà thiếu nhi huyện, thị xã và nâng cao chất lượng của các nhà thiếu nhi đã được xây dựng, trồng và chăm sóc cây xanh trên 45 tuyến đường trong toàn tỉnh; các chương trình đột phá trong nhiệm kỳ mới như: Tuổi trẻ Tây Ninh tham gia xây dựng, bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2027; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2027; Phát huy vai trò của tuổi trẻ Tây Ninh trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 – 2027.

Các phong trào hành động cách mạng như phong trào thanh niên tình nguyện; tuổi trẻ sáng tạo; tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp cũng được Tỉnh đoàn quán triệt chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với nội dung, hình thức đổi mới, sáng tạo nhằm thu hút sự tham gia của ĐVTN.

Anh Nguyễn Thanh Tùng– Bí thư Tỉnh đoàn quán triệt các mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV đến ĐVTN.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo; hỗ trợ thanh niên yếu thế, hoàn lương hoà nhập cuộc sống, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đặc biệt, Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn tập trung triển khai các hoạt động chuyển đổi số; phát triển văn hoá trên không gian mạng; giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng. 

Tại hội nghị, đại biểu đại diện các cơ sở đoàn, ĐVTN tham gia thảo luận về các chương trình, mục tiêu trong nhiệm kỳ mớil đồng thời tìm giải pháp giải quyết những vấn đề mới, khó, những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ngọc Bích