BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quán triệt thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật ngày: 07/08/2014 - 08:55

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được được nghe báo cáo quán triệt Quyết định 89/QĐ-TTg và Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quan điểm chỉ đạo của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khoá XI) về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Đây cũng được coi là một trong ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn trước mắt. Hội Khuyến học Việt Nam với nhiệm vụ chính trị “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” cần quán triệt sâu sắc những yêu cầu và quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trong Nghị quyết 29-NQ/HNTW của Trung ương Đảng.

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 1/7/2014 của UBND tỉnh, với mục tiêu khuyến khích, động viên nhu cầu học tập trong nhân dân, củng cố kỹ năng biết chữ vững chắc, tiến đến không còn người mù chữ.

Thanh thiếu niên trong độ tuổi lao động đều được hướng nghiệp- dạy nghề và trang bị kỹ năng sống cần thiết. Công nhân, viên chức và người lao động trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực đều có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học, khoa học đời sống và được nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác, sản xuất…

Phương Nga