BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quán triệt, triển khai công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Cập nhật ngày: 21/02/2016 - 06:00

Các đại biểu chủ chốt của huyện Châu Thành tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 02 của Tỉnh ủy và Chỉ thị 03 của UBND tỉnh Tây Ninh về lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các văn bản của Trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Tỉnh ủy về quy định, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử.

Sau hội nghị này, lãnh đạo các Huyện ủy Trảng Bàng, Châu Thành yêu cầu các cấp uỷ đảng quán triệt đầy đủ nội dung trong công tác bầu cử; tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của pháp luật…

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Trảng Bàng Trần Văn Khải triển khai nội dung công tác bầu cử.

Gia Hân - Tấn Trung