BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

Cập nhật ngày: 07/09/2012 - 04:40

(BTNO)- * Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: Ngày 6.9, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai nghị quyết Trung ương 5 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho hơn 400 đại biểu là cấp ủy, trưởng, phó phòng, chi cục trưởng, chi cục phó hoặc tương đương của các chi, đảng bộ trực thuộc. 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trình bày các chuyên đề về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020…

Việc học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên… nắm vững nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; trang bị kiến thức lý luận để vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội.

Hữu Thiện

* Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh cũng đã tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết 5, BCH TW Đảng (Khóa XI). Đến dự có ông Võ Hoàng Khải – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đầu sư Thượng Tám Thanh – Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, cùng gần 800 đại biểu chức sắc Cao Đài.  

Các đại biểu chức sắc Cao Đài tham dự hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc – Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giới thiệu cơ bản về nội dung Nghị quyết TW 5, trong đó đi sâu vào nội dung tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, những thành tựu nổi bật trong việc thi hành hiến pháp và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Quyền và nghĩa vụ của công dân; Chính sách của Nhà nước về đất đai…

Huy Liệu