Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ 

Cập nhật ngày: 28/08/2018 - 20:00

BTNO - Ngày 28.8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của trung ương về công tác văn thư, lưu trữ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Đỗ Quốc Toán – Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt, triển khai Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến 2035; Quy định số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Hội nghị cũng được nghe Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo đánh giá thực trạng việc lập hồ sơ vào lưu trữ cơ quan ở các tổ chức, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trên địa bàn tỉnh; kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 800 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, được sự uỷ quyền của Thường trực Tỉnh uỷ, ông Lê Minh Thế- Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hơn nữa về công tác văn thư, lưu trữ.

Trong đó công tác văn thư phải tích cực cải cách quy trình, thủ tục, giảm bớt văn bản, giấy tờ; tiếp tục đổi mới, cải tiến tổ chức công tác văn thư theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện quy trình giải quyết văn bản, lập hồ sơ khép kín trên mạng.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lưu trữ, chú trọng đẩy mạnh công nghệ thông tin trong việc số hoá tài liệu lưu trữ. Tổ chức sưu tầm, thu thập tài liệu, chỉnh lý dứt điểm tài liệu lưu trữ tồn đọng. Thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo quản an toàn tài liệu, tổ chức khai thác, phát huy hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ…

Tố Tuấn