BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Cập nhật ngày: 17/01/2014 - 06:26

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Phuông phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh, đây là hội nghị hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc học tập, quán triệt, thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang trình bày Kết luận số 74-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Với những nỗ lực to lớn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đưa nền kinh tế đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả tích cực. Lạm phát được kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng giảm còn 7%; kinh tế từng bước phục hồi, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết luận số 23-KL/TU, ngày 2.10.2013 của BCH Đảng bộ tỉnh khẳng định: Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, sự nỗ lực toàn diện của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, sự đồng thuận và quyết tâm vượt qua khó khăn của các tầng lớp nhân dân, KT-XH toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả hết sức quan trọng. Đã có 15/24 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra; kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá-hiện đại hoá; xuất khẩu tăng bình quân 25,97% năm; thu hút mới 111 dự án đầu tư (25 dự án vốn FDI); thu ngân sách vượt kế hoạch (106%).

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; Chương trình 3 khâu đột phá và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả thiết thực; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 4,1% năm 2012 xuống còn 2,61% cuối năm 2013 (7.308 hộ).

Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; công tác đối ngoại đạt kết quả tốt, nhất là với 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia có chung đường biên giới với Tây Ninh.

Ngày 17-1, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường.

Khắc Luân